Piaskowanie kamienia

Piaskowanie kamienia, ma za zadanie usunięcie z kamienia wszelkich zabrudzeń (atmosferycznych, pozostałości tynków, mchów itp.) możemy zastosować dwie metody tradycyjną oraz mikropiaskowanie (bardzo delikatne oczyszczanie).