Piaskowanie metalu

Piaskowanie stali, ma za zadanie usunięcia ze stali rdzy, zgorzeliny i pozostałości farb do wymaganej klasy czystości (od Sa 1 do Sa 3) wówczas uzyskujemy odpowiednią przyczepność dla farb i lakierów dzięki nadaniu stali chropowatości.